Grono Przyjaciół Seminarium


Pielgrzymka: Święta Lipka - Wilno - Troki Ogłoszenia Intencje mszalne Przygotowanie do I Komunii św. Aktualności Przygotowanie do Bierzmowania Cmentarz Parafialny Zarządzenia Biskupa Kieleckiego Polecane strony GRUPY PARAFIALNE: Grono Przyjaciół Seminarium Koła Różańcowe Koło Misyjne Krąg Biblijny Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) Poradnictwo Rodzinne Rycerstwo Niepokalanej ATRAKCJE TURYSTYCZNE TUMLIN W OBIEKTYWIE
Licznik odwiedzin:

GRONO PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM

 

CELE STOWARZYSZENIA
- modlitwa za powołanych i o nowe powołania;
- tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;
- ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia...) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;
- w miarę możliwości - praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

 

CZŁONKOSTWO - OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE

Kto może należeć do Grona Przyjaciół WSD w Kielcach?
Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców!).
W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:
- rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów;  - chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia!)
- wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

 
Formy uczestnictwa - zobowiązania:

1. Przyjaciel Seminarium - może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. "Pod Twoją obronę...") oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc
2. Sympatyk Seminarium - może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. "Pod Twoją obronę...") oraz - w miarę możliwości - postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!

Przywileje:

Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków - żywych jak i zmarłych - modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto każdy Przyjaciel i Sympatyk Seminarium otrzyma 2 razy do roku „List do Przyjaciół” informujący o życiu w Seminarium
 

JAK ZOSTAĆ PRZYJACIELEM LUB SYMPATYKIEM?
Należy przesłać na adres Stowarzyszenia deklarację, w której trzeba podać następujące dane:
1. imię i nazwisko; 2. data urodzenia; 3. parafia; 4. adres; 5. zaznaczyć czy chce być Przyjacielem, czy Sympatykiem?; 6. podpis własnoręczny lub - w przypadku dzieci - jednego z rodziców.

 
ADRES

STOWARZYSZENIE „GRONO PRZYJACIÓŁ WSD W KIELCACH"
ul. Jana Pawła II, 7
25-025 KIELCE